مـرکز مشـاوره تحصیـلی کنـکورچـی همراه با پکیـج آموزشـی

درباره ما

هدف سایت کنکورچی ارايه خدماتی است تا همه دانش آموزان سراسرکشوربه طورمساوی و به دوراز حاشیه از بهترین مشاورین کنکور کشور بهره مند گشته و با استفاده ازخدمات این پکیج به هرآنچه آرزو دارند برسند و به شیوه ای نوین نیازها،سوالات ومشکلاتشان پاسخ داده شود و درزمینه مشاوره کنکور هیچگونه کمبودی نداشته وسرآمد همه رقبا گردند.


ادامه مطلب
 

خدمات ما

1. پکیج کامل مشاوره غیرحضوری کنکورکه همراه باپشتیبانی مشاورین ما میتواندبه بهترین مشاورشماتبدیل گردد وتمام نیازهای online شما ازجمله برنامه ریزی،آموزش نحوه خواندن وتست زدن هردرس و. . . را پاسخگو باشد.

2. مشاوره اولیا دانش آموزان کنکوری

3. مشاوره روانشناسی

4. مشاوره تغذیه

5. مشاوره انگیزشی

مشاوره تلفنی رایگان